Υλικό

Budd: e Cybersecurity Education package

Το εκπαιδευτικό πακέτο Budd:e περιλαμβάνει δύο ενότητες, μια για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και μια για τη Δευτεροβάθμια. Οι δύο ενότητες περιλαμβάνουν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες πλούσιες σε μέσα και πηγές, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τη συμβολή εκπαιδευτικών και ειδικών. Το παιχνίδι ασχολείται με σημαντικά θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο, όπως: κακόβουλα λογισμικά και απάτες, πνευματική ιδιοκτησία, ιδιωτική ζωή, προσωπικά δεδομένα, ψηφιακό αποτύπωμα, αγορές στο διαδίκτυο.

Το παιχνίδι είναι στα αγγλικά. Γι’ αυτό, προτείνεται, αν δεν ξέρουν επαρκώς αγγλικά οι μαθητές, να παιχτεί από όλη την τάξη με τους μαθητές να αποφασίζουν μαζί για να προχωρήσουν και να συζητούν την απόφασή τους. Αξιοποιήστε στο μάθημα, το συνοδευτικό υλικό της σελίδας (βίντεο και ανατροφοδότηση). Συνιστάται στους εκπαιδευτικούς να επισκεφθούν τα “teacher resources” για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι, τις οδηγίες, τις λύσεις του, τους στόχους και συνοδευτικά σχέδια μαθήματος.Σύνδεσμοι

Φωτογραφικό Υλικό

Κατηγορία: Διαδραστικά Παιχνίδια

Γλώσσα: Αγγλικά

Πηγή: Commonwealth of Australia 2011