Υλικό

Σύνθετη (προχωρημένη) Αναζήτηση στο Διαδίκτυο

Σύνθετη (Προχωρημένη) Αναζήτηση στο Διαδίκτυο: Στο σύντομο βίντεο που ακολουθεί, από το Μεσογειακό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων (Mediterranean Digital Media Observatory – MedDMO), μπορείτε να δείτε με ποιο τρόπο δύναται να ορίσετε κριτήρια για σύνθετη αναζήτηση στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, θα είναι δυνατός ο περιορισμός των πληροφοριών που θα εμφανιστούν κατά την αναζήτησή σας, βάσει των κριτηρίων που έχετε θέσει.

Πηγή: https://meddmo.eu/el/psifiakos-grammatismos/voithimat