Ειδήσεις & Ανακοινώσεις

Στατιστικά Στοιχεία Γραμμής Βοήθειας 1480 (Ιανουάριος – Μάρτιος 2024)

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ως συντονιστής του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου (https://www.cybersafety.cy) και της Γραμμής Βοήθειας 1480, παραθέτει τα στατιστικά στοιχεία ενημέρωσης, για την 1η τριμηνία του 2024 (1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Μαρτίου 2024). Αναλυτικές πληροφορίες για τα στατιστικά καθώς και στατιστικά από προηγούμενες περιόδους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://cybersafety.cy/stats

Η Γραμμή Βοήθειας 1480 (Helpline) έχει ως στόχο να παρέχει σε παιδιά και έφηβες/έφηβους, νέες/νέους, γονείς, εκπαιδευτικούς, αλλά και στο ευρύτερο σύνολο, υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης, αναφορικά με την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του Διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Μαρτίου 2024, απευθύνθηκαν στη Γραμμή Βοήθειας 1480 συνολικά 519 άτομα. Από το σύνολο των κλήσεων, 389 κλήσεις (75%) αφορούσαν υπηρεσίες της γραμμής, ενώ 130 κλήσεις (25%) δεν σχετίζονταν με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και αφορούσαν σε πληροφόρηση, μεταξύ άλλων, για επιδόματα και βοηθήματα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.λπ.

Αναφορικά με το σύνολο των περιστατικών που αφορούσαν στις υπηρεσίες της Γραμμής Βοήθειας 1480, το 61.4% (N=239) ήταν γυναίκες/κορίτσια και το 38.6% (N=150), ήταν άντρες/αγόρια. Όσον αφορά στο προφίλ των ατόμων που κάλεσαν για βοήθεια και υποστήριξη, στην πλειοψηφία τους ήταν ενήλικα άτομα (N=383,  98.4%). Ένα μικρό ποσοστό (N=6, 1.6%) ήταν ανήλικα άτομα και αποτάθηκαν τη Γραμμή Βοήθειας 1480, για να αναφερθούν σε προσωπικές τους δυσκολίες στο Διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα, περιπτώσεις διαδικτυακού εκφοβισμού. Σημειώνεται επίσης ότι μόλις το 3.9% (N=15) των κλήσεων από ενήλικα άτομα έγινε από γονείς/κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς και αφορούσε σε διαδικτυακές δυσκολίες για εφήβους στο Διαδίκτυο.

Σχετικά με τους λόγους επικοινωνίας με τη Γραμμή (Γράφημα 1), η πλειοψηφία των αιτημάτων αφορούσε περιστατικά ηλεκτρονικού εγκλήματος (N=301, 77.4%), δηλαδή την αντιμετώπιση παραβίασης της ιδιωτικότητας (hacking), οικονομικής απάτης ή κλοπής ταυτότητας, μέσω κοινωνικών δικτύων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Την ίδια στιγμή, ένα σημαντικό ποσοστό αιτημάτων (N=28, 7.2%) αφορούσε σε ζητήματα που εμπίπτουν στην κατηγορία της τεχνικής υποστήριξης. Ένα μικρότερο ποσοστό (N=23, 5.9%) αφορούσε σε περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού και επίσης, αξιοσημείωτο ποσοστό (N=15, 3.8%) αφορούσε περιστατικά σεξουαλικού εκβιασμού (sextortion). Από την άλλη, 2.8% (N=11) των κλήσεων αφορούσε καταγγελίες απορρήτου δεδομένων και συγκεκριμένα περιπτώσεις χρήσης πληροφοριών των καλούντων για δημιουργία λογαριασμών ή δημοσιοποίηση υλικού των καλούντων από άλλους χρήστες χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στα σχετικά περιστατικά της τρέχουσας τριμηνίας καταγράφηκαν περιστατικά δημιουργίας ψεύτικων/ παραπλανητικών προφίλ και δημοσίευση αναρτήσεων που είχαν στόχο να ενοχλήσουν και να εκφοβίσουν εφήβους και ενήλικα άτομα. Επιπλέον, αναφέρθηκαν περιστατικά εκφοβισμού σε ομάδες (“groups”) ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Στις σχετικές περιπτώσεις οι Λειτουργοί της γραμμής παρείχαν την κατάλληλη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη στους/στις έφηβους και στους γονείς τους και προχώρησαν στις κατάλληλες ενέργειες σε συνεργασία με τις πλατφόρμες ΜΚΔ για διαγραφή των εν λόγω προφίλ αλλά και τις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω ενέργειες υποστήριξης. 

Η Γραμμή Βοήθειας 1480, έχοντας ως στόχο τη διαρκή και την ποιοτική παροχή συμβουλών και υποστήριξης, σε πραγματικό χρόνο, από εκπαιδευμένους Λειτουργούς, σε θέματα σχετικά με την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του διαδικτύου, στα παιδιά, τους/τις εφήβους και τις οικογένειές τους, συνεχίζει την παροχή των υπηρεσιών της, με βασική αρχή τη διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες της συνάδουν με το Εθνικό Δίκαιο και είναι συνυφασμένες με την πτυχή της ευαισθητοποίησης και της άμεσης εξυπηρέτησης.   

Όλοι οι πολίτες μπορούν να αποταθούν στη Γραμμή Βοήθειας 1480, καλώντας, ανώνυμα και χωρίς χρέωση, στον αριθμό 1480 (ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 13.00 & 15:00 – 18:00, και Σάββατο 10:00 – 13:00), είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση 1480helpline@cyearn.pi.ac.cy , είτε μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα https://www.cybersafety.cy/helpline-report είτε μέσω μηνυμάτων συνομιλίας (https://cybersafety.cy/helpline-chat/ ).