Βίντεος


Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: Προστατεύσου - Αντιμετώπισε - Ενημερώσου 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Βίντεο 1 - Μέση Εκπαίδευση 
Διάρκεια: 12'
Παραγωγή: Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ΠΙΚ 2007 

Βίντεο 2 - Δημοτική Εκπαίδευση: Βγάλε τις Μάσκες απο το Διαδίκτυο
Διάρκεια: 9'
Παραγωγή: Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ΠΙΚ 2007 

 

Ένας Καινούριος Φίλος 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Βίντεο 1 - Μέση Εκπαίδευση: Επεκτείνοντας τη γνώση 
Διάρκεια: 7':40''
Παραγωγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Λευκωσία 2008
 
Βίντεο 2 - Δημοτική Εκπαίδευση: Επεκτείνοντας τη γνώση
Διάρκεια: 7':40''
Παραγωγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολοxγίας, Λευκωσία 2008 

 


Εκπαιδευτικό DVD για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Παραγωγή: Cyberethics ©2010 
 

Δημοτική Εκπαίδευση

Έφηβοι 12-18