Ενημερωτικές Παρουσιάσεις


The Use of Internet: Opportunities and Challenges 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Μάρτιος 2010 
download Safer 
 

Video Gaming and Internet 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Μάρτιος 2010 
download  Gamez 
 

Child Online Safety 

Microfost Κύπρου - Βανέσα Αντωνιάδου 
Μάρτιος 2010 
download PiL (Mar 3 10) 
 

Internet User Safety 

CYTANET - Παναγιώτης Ιακώβου 
Μάρτιος 2010 
download   Internet_User_Safety_CYTA 
 

Ενημέρωση και Προστασία από Διαδικτυακούς Κινδύνους 

Cyber Ethics - Georgina Shitta
2010 
download  CyberEthics_StudentPP_Greek