Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


Περιγραφή 

Πολλές από τις υπηρεσίες άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους και στο Διαδίκτυο, παρέχοντάς μας πολλές ευκολίες, αποφυγή ταλαιπωρίας και εξοικονόμηση χρόνου. Μπορούμε έτσι να κάνουμε τραπεζικές συναλλαγές οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, να πληροφορηθούμε για τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών μας, να πληρώσουμε τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου κ.ά., να ανανεώσουμε άδειες, να κάνουμε κρατήσεις σε ξενοδοχεία της χώρας μας ή του εξωτερικού, να πάρουμε αεροπορικά εισιτήρια, να ενοικιάσουμε αυτοκίνητα, να ψάξουμε και να βρούμε εργασία, να συμπληρώσουμε και να υποβάλουμε ηλεκτρονικά κάποιες αιτήσεις.

 


Κίνδυνοι

Κίνδυνοι

  Κίνδυνος Ανεπιθύμητα μηνύματα (Spam) 
  Κίνδυνος Υποκλοπή προσωπικών δεδομένων (Phishing) 
     

 

Καλές πρακτικές

Καλές Πρακτικές: 

  Καλή πρακτική Δεν απαντούμε σε ανεπιθύμητα μηνύματα (spam)
  Καλή πρακτική Δεν ακολουθούμε τους συνδέσμους που περιέχονται στα e-mail για καταχώρηση κωδικών και άλλων προσωπικών δεδομένων
  Καλή πρακτική Χρησιμοποιούμε μόνο τις επίσημες ιστοσελίδες των τραπεζών για πρόσβαση στην ηλεκτρονική τους υπηρεσία
  Καλή πρακτική Όταν δηλώνουμε τα προσωπικά μας δεδομένα έχουμε πάντα υπόψη μας ότι οι διευθύνσεις οι οποίες ξεκινούν με https:// παρέχουν περισσότερη ασφάλεια από αυτές που ξεκινούν με http://
  Καλή πρακτική
Δεν εμπιστευόμαστε ιστοσελίδες που δεν έχουν ξεκάθαρα τα στοιχεία επικοινωνίας τους όπως διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου
  Καλή πρακτική Προτιμούμε να χρησιμοποιούμε πιστωτικές κάρτες που έχουν φτιαχτεί, ειδικά, για πληρωμές στο Διαδίκτυο
  Καλή πρακτική Κάνουμε περιοδικό έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, για περιπτώσεις αδικαιολόγητων χρεώσεων