Χρήσιμοι Συνδέσμοι


Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Ασφάλεια Διαδικτύου: 
moecsafe

Cyber Ethics - Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου: 
cyberethics site
 
Ασφάλεια στο σπίτι (Microsoft-EL):  
microsoft -el
 
Ασφάλεια στο σπίτι (Microsoft - EN): 
microsoft- en
 
PEGI Pan European Game Information - Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια: 
pegi
 
Safer Internet (EU) - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου: 
insafe
 
Safer Internet GR - Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Ελλάδας: 
safer internet

 
link Safer internet FR
link Safer internet AT
link Safer internet DE
 
Ενημερωτικός Kόμβος Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου: 
internet safety
 
Εκπαιδευτική πύλη Υπ. Π. Ελλάδας: 
εκπαιδευτική ύλη
 
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: 
προστασία προσωπικών δεδομένων
 
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ελλάδας:
Προστασία προσωπικών δεδομένων Ελλάδας

 
link Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
link Ψηφιακή Ελλάδα
link Safer Internet Programme: Empowering and Protecting Children Online
link Information and Privacy Commissioner of Ontario
link The Education Arcade
 
Think U Know: 
think u know
 
Think b4 u click: 
think b4 u click
 
Common Sense Media: 
common sense media
 
Common Sense Media - Curriculum: 
common sense media curriculum

 
link Το Εγχειρίδιο Βασικών Γνώσεων για το Διαδίκτυο
 
Safer Internet Day – Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου: 
safer internet day
 
e-safety Kit: 
esafety kit
 
Wild Web Woods – Παιχνίδι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Οδηγίες: 
woods
 
Common Sense Media: 
netsmartz
 
Learning resources from Insafe:
learning resources
 
Safer Internet Ireland - Webwise: 
webwise
 
“You Decide”- dubestemmer: 
you decide
 
Canada’s Centre for Media and Digital Literacy: 

media smarts
 
The Web We Want: 
web we want
 
Childnet: 
child net
 
Cybersmart Australia: 
cyber smart