Διαδραστικά Παιχνίδια


Παιχνίδι 1 - Μαντέψτε τον ορισμό! 
Μαντέψτε τον ορισμό που φαίνεται στην καρτέλλα! 
κάντε δεξί κλίκ και μετά επιλέξτε Go full screen.
(flash game)
 
Παιχνίδι 2 - Ερωτήσεις: Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο
Απαντήστε στις ερωτήσεις που φαίνονται στην καρτέλλα! Κάθε απάντηση αντιστοιχεί σε 1 μονάδα. 
Κάντε δεξί κλίκ και μετά επιλέξτε Go full screen.
(flash game)
 
Παιχνίδι 3 - Ερωτήσεις: Δυνατότητες Διαδικτύου: 
Απαντήστε στις ερωτήσεις που φαίνονται στην καρτέλλα! Κάθε απάντηση αντιστοιχεί σε 1 μονάδα. 
Κάντε δεξί κλίκ και μετά επιλέξτε Go full screen.
(flash game)
 
Παιχνίδι 4 - European Council
European council
 

Παιχνίδι 5 - Νησιά του Κυβερνοχώρου -Cyberethics
Νησιά του Κυβερνοχώρου - Cyberethics
 

Παιχνίδι 6 - Cyberkids,Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

Cyberkids
 
Παιχνίδι 7 - Saferinterent.gr 

safer Internet
 
Παιχνίδι 8 - Insafe, European Council
Insafe game
 

Παιχνίδι 9 - στην Αγγλική Γλώσσα - Budd:e Cybersecurity/Primary - Commonwealth of Australia 2011

Budde
 
Παιχνίδι 10 -στην Αγγλική Γλώσσα- Budd:e Cybersecurity/Secondary - Commonwealth of Australia 2011

budde
 
Παιχνίδι 11 - Cyberethics 
cyberethics
(πρέπει να το κατεβάσετε για να παίξετε)