Σεμινάρια, εργαστήρια, παρουσιάσεις

Οι εταίροι του Έργου CyberEthics διοργανώνουν σεμινάρια, επιμορφώσεις, βιωματικά εργαστήρια και παρουσιάσεις για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Οι ενημερωτικές αυτές δράσεις υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες, μέσα από τα Προγράμματα «Σεμινάρια σε σχολική βάση» και «Σεμινάρια για γονείς», σε συνέδρια, σε κοινότητες μετά από πρόσκληση, με επιμορφωτικά σεμινάρια  στο πλαίσιο του θεσμού «Διήμερο του εκπαιδευτικού», καθώς επίσης στα προαιρετικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, όπως και όπου αλλού ζητηθεί.
Πιο κάτω, δίνονται τα στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων που μπορούν να σας βοηθήσουν για τη διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων.
 

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να αλλάζουν, λόγω αλλαγών των υπηρεσιών.
 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας: 
Άτομα επικοινωνίας:
Αναστασία Οικονόμου 
Τηλ. επικοινωνίας: 22402310 
Μαρία Κωνσταντίνου 
Τηλ. επικοινωνίας: 22402364 
Email: internetsafety@cyearn.pi.ac.cy
Παράλληλα, μπορείτε να ζητήσετε τη διοργάνωση ενημερωτικής δράσης, μέσα από τα πιο κάτω προγράμματα:

 
Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου (C.N.T.I.): 
Το C.N.T.I. συντονίζει τους εταίρους του Κυπριακού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου - CyberEthics
Άτομο επικοινωνίας: Αλίκη Οικονομίδου
Τηλ. επικοινωνίας: 22873820 
Εmail: aliki@cnti.org.cy  
 
Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (Π.Σ.Ε.Π.Ε.Π.): 
Η Π.Σ.Ε.Π.Ε.Π. συντονίζει τη Γραμμή Βοήθειας Ασφαλούς Διαδικτύου
Άτομο επικοινωνίας: Ηλιάδα Σπύρου 
Τηλ. επικοινωνίας: 22873820/99410686 
Εmail: iliada@cnti.org.cy 
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CΥΤΑ): 
Άτομο επικοινωνίας: Παναγιώτης Ιακώβου 
Τηλ. επικοινωνίας: 22701536/99410686 
Εmail: panayiotis.iacovou@cyta.com.cy   
 
Αστυνομία Κύπρου: Γραφείο Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
Άτομα επικοινωνίας: 
Υπαστυνόμος Αντρέας Αναστασιάδης, Υπεύθυνος Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
Λοχίας Γιώργος Κάρκας, Βοηθός υπεύθυνος Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
Τηλ. επικοινωνίας: 22808461, 22808898 
Φαξ: 22808465 
Εmail: cybercrime@police.gov.cy   

Calendar