Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day)

 

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου(Safer Internet Day - SID) διοργανώνεται από την INSAFE και γιορτάζεται τη δεύτερη μέρα, της δεύτερης εβδομάδας, του δεύτερου μήνα, κάθε χρόνο. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην προώθηση της ασφαλέστερης, πιο υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα ανάμεσα στα παιδιά και τους νέους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Στόχος είναι η ανάληψη της ευθύνης από όλους για τη δημιουργία ενός καλύτερου διαδικτύου για όλους.

Κατά τον εορτασμό της ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, χιλιάδες άνθρωποι ενώνονται για να αφυπνίσουν σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και δράσεις παγκοσμίως. Στην Κύπρο η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου εορτάζεται με διάφορες δράσεις και δραστηριότητες για όλο το μήνα Φεβρουάριο τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής κοινότητας, για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και το ευρύτερο κοινό. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν πανηγύρια ενημέρωσης, διαγωνισμό παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές και εκδηλώσεις. Η κορύφωση των εορτασμών πραγματοποιείται με ημερίδα την διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Πολλές από τις εκδηλώσεις μεταδίδονται ζωντανά μέσα από το διαδίκτυο ή ραδιοτηλεοπτικά κανάλια.

Ιστορική αναδρομή

Ξεκινώντας από το 2004, η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου γιορτάζεται σήμερα σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως και χρησιμοποιείται ως αφορμή για δράσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης για καλύτερη χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών.

Το 2009, εισήχθη η ιδέα για δημιουργία επιτροπών για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, με απώτερο στόχο την ενίσχυση των δεσμών με χώρες εκτός του δικτύου και την επένδυση σε μια εναρμονισμένη προώθηση της εκστρατείας σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν περίπου 70 επιτροπές σε στενή συνεργασία με την ομάδα συντονισμού της Insafe, η οποία βρίσκεται στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.

Η ιστοσελίδα Saferinternetday.org παρέχει μια παγκόσμια διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία οι χώρες και οι διεθνείς οργανισμοί μπορούν να παρουσιάσουν τα γεγονότα και τις ενέργειες που πραγματοποιούνται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. 

Από το 2008, κάθε χρόνο η αρμόδια επιτροπή της Insafe δίνει το σύνθημα της χρονιάς. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα συνθήματα, όπως αυτά  καθορίστηκαν μέχρι και το 2017:

Ημερομηνία Σύνθημα στα Αγγλικά Σύνθημα στα Ελληνικά
7 Φεβρ. 2017 Be the change: Unite for a better internet Γίνετε εσείς η αλλαγή: Ενωθείτε για ένα καλύτερο διαδίκτυο
9 Φεβρ. 2016 Play your part for a better internet Ο δικός σου ρόλος για ένα καλύτερο διαδίκτυο
10 Φεβρ. 2015 Let's create a better internet together Ας δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο διαδίκτυο
11 Φεβρ. 2014 Let's create a better internet together Ας δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο διαδίκτυο
5 Φεβρ. 2013 Online rights & responsibilities: Connect with respect Δικαιώματα και υποχρεώσεις στο διαδίκτυο: Συνδεθείτε με σεβασμό
7 Φεβρ. 2012 Connecting generations and educating each other: Discover the digital world together...safely! Ενώνοντας γενιές και εκπαιδεύοντας ο ένας τον άλλο: Ας ανακαλύψουμε τον ψηφιακό κόσμο μαζί …με ασφάλεια!
8 Φεβρ. 2011 Our virtual lives: It's more than a game, it's your life Οι εικονικές μας ζωές: Είναι περισσότερα από ένα παιχνίδι, είναι η ζωή σου
9 Φεβρ. 2010 Think B4 U post! Σκέψου, πριν δημοσιεύσεις!
10 Φεβρ. 2009 Block bullying online Σταμάτα τον διαδικτυακό εκφοβισμό
12 Φεβρ. 2008 Life online is what you make of it Η ζωή στο διαδίκτυο είναι ό,τι την κάνεις εσύ να είναι

Δράσεις

Οι σχολικές μονάδες μπορούν να εκμεταλλευτούν την ημέρα αυτή ως ευκαιρία για ευαισθητοποίηση σχετικά με την καλύτερη χρήση του διαδικτύου, λαμβάνοντας μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις ή διοργανώνοντας οι ίδιες δραστηριότητες εντός της σχολικής μονάδας. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να γίνουν είτε διαθεματικά μέσα από όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, είτε στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής, αξιοποιώντας:

 • Διαδικτυακή πλατφόρμα Saferinternetday.org:
  • Πληροφορίες, λογότυπα, αφίσες: About
  • Εγγραφή των σχολείων που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες για την Ημέρα Ασφαλούς διαδικτύου: Register your support (στα σχολεία που θα εγγραφούν θα σταλεί διαδικτυακά διαφημιστικό υλικό, προτεινόμενες δραστηριότητες και υλικό για την τάξη)
  • Πύλη αναζήτησης υλικού σε διάφορες γλώσσες: Resources
 • Υποστηρικτικό υλικό το οποίο έχει αποσταλεί στα σχολεία σε έντυπη μορφή από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 • Εκπαιδευτικά φιλμάκια
  • βίντεο από Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου,
  • βίντεο από μαθητικούς διαγωνισμούς
 • Πιστοποίηση eSafety Label
 • Διοργάνωση δρώμενων τα διαλείμματα ή κατά τη διάρκεια σχολικής εκδήλωσης (π.χ. μικρά θεατράκια, προβολή βίντεο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, διοργάνωση παιχνιδιού, έρευνας, συζήτησης σε μορφή debate, κουίζ κλπ.)

Δείτε τις δραστηριότητες για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2017