Έρευνες


Χρήση Διαδικτύου Κίνδυνοι για Ηλικίες 12-18 
Γιάννος Ιωάννου - Σύμβουλος Καθηγητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης
Σεπτέμβρης 2010 
Doanload SafeInternetResearch 
Doanload Ερωτηματολόγιο
 

 

Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει (Διερεύνηση με ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια ανοικτής εκδήλωσης για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου) 
Αναστασία Οικονόμου, Προϊστάμενη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ΠΙΚ 
Μαρία Κωνσταντίνου, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ΠΙΚ
Ιούνης 2012 
Doanload Report