Έντυπο Υλικό


Εκπαιδευτικό Πακέτο «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο»

Έκδοση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 2013 

Το εκπαιδευτικό πακέτο «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο», στοχεύει στο να κάνει πιο εύκολο το έργο του εκπαιδευτικού να διδάξει για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ούτως ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια ενημέρωσης για τη βέλτιστη χρήση του διαδικτύου και την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές για τον σκοπό αυτόν. Παράλληλα, λειτουργεί ως οδηγός για το Πρόγραμμα Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην αντίστοιχη πιστοποίηση σχολείων που το επιθυμούν. Το πακέτο περιλαμβάνει 6 βιβλιάρια, όπου δίνονται εισηγήσεις μαθημάτων, προτάσεις δράσεων, ιδέες αξιοποίησης ευκαιριών και πλούσιο υποστηρικτικό υλικό. Το πακέτο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/eSafeSchool.html.

Εκπαιδευτικό Πακέτο «Δυνατότητες και Προκλήσεις στο Διαδίκτυο»

Έκδοση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 2010 

Το εκπαιδευτικό αυτό πακέτο «Δυνατότητες και Προκλήσεις στο Διαδίκτυο» αποτελείται από διάφορες εκπαιδευτικές πηγές και εργαλεία που στόχο έχουν την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, των γονέων και των άλλων ενδιαφερομένων σε θέματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου.


Συγκεκριμένα αποτελείται από:

Downloads Εισαγωγικό Βιβλιάριο 

Downloads Βιβλιάριο με θέμα: «Δυνατότητες Διαδικτύου»

Downloads Βιβλιάριο με θέμα: «Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο και Προτάσεις Αντιμετώπισής τους»

Downloads Βιβλιάριο με θέμα: «Δράσεις και Καλές Πρακτικές για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Downloads Βιβλιάριο με θέμα: «Παιχνίδια και Εκπαίδευση» 

Downloads Κόμικς

     Αφίσες:
     Link για Δημοτική Εκπαίδευση
     Link για Μέση Εκπαίδευση
     
    Εκπαιδευτικό Παιχνίδι (Online)
    Link για Δυνατότητες Διαδικτύου  (flash)
    Link για Κίνδυνους στο Διαδίκτυο (flash)
     
    Για εκτύπωση:
    Δυνατότητες Διαδικτύου  Προκλήσεις Διαδικτύου

   Εκπαιδευτικά Φυλλάδια: 
   Downloads Κανόνες για να είμαστε ασφαλείς στο Διαδίκτυο» που απευθύνεται σε μικρά παιδιά (5-11 χρονών)
   Downloads «Διαδικτυωνόμαστε αλλά…. » που απευθύνεται σε μεγαλύτερα παιδιά (12-18 χρονών)


Ενθαρρύνουμε όλους τους ενδιαφερομένους να χρησιμοποιήσουν το υλικό αυτό, για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών αλλά και για τη δική τους ενημέρωση. Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής αλλά και διαθεματικά μέσα από όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος.
 

Εργαστήρι: «The Use of Internet: Opportunities and Challenges»

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Μάρτιος 2010 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης διοργάνωσε Εργαστήριο στα πλαίσια του προγράμματος Pestalozzi, με θέμα: «The Use of Internet: Opportunities and Challenges». Στο εργαστήριο συμμετείχαν 20 (είκοσι) εκπαιδευτικοί από την Κύπρο και 10 (δέκα) εκπαιδευτικοί από άλλες χώρες της Ευρώπης. Το εργαστήριο έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν εμπειρίες με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών (Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβενία) και να ενημερωθούν από ειδικούς σε θέματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου. 

Ένα απο τα τελικά αποτελέσματα του εργαστηρίου αυτού ήταν οι πιο κάτω μαθησιακές εισηγήσεις: 
 
 
Όνομα δραστηριότητας
Μοιραζόμαστε, Παίζουμε, Μαθαίνουμε για την Κύπρο, Μάλτα και Πολωνία
Ηθική στο Διαδίκτυο (Cyber Ethics)
Σχολική εφημερίδα – Δημοσιογράφοι σε δράση
Η γκρίζα περιοχή του διαδικτύου (Κίνδυνοι για τους μαθητές κατά τη χρήση του διαδικτύου)
Κίνδυνοι του Διαδικτύου
 

  Downloads ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

  Link ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ CDΚώδικας Δεοντολογίας και Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Σχολικής Ιστοσελίδας 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
Ιούνιος 2009

Downloads Κάντε κλικ εδώ
 

Παίζω και μαθαίνω στο Διαδίκτυο

Βιβλίο Δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας μεταξύ 4 και 8 με εστίαση στις δεξιότητες για ασφάλεια στο διαδίκτυο 
Link  https://www.betterinternetforkids.eu/
      (Insafe 2010)
 

Ε-Safety Kit

Δραστηριότητες που μπορείτε να «κατεβάσετε» και να τυπώσετε για την τάξη σας ή να δουλέψετε σε συνεργασία με τα παιδιά σας. Οι δραστηριότητες είναι κατάλληλες για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών.
Link http://www.esafetykit.net/index2.html
Link http://www.esafetykit.net/teachers/gr/index.html  
Link http://www.esafetykit.net/parents/gr/index.html
      
(European Schoolnet 2009)
 

Σερφάρω στο διαδίκτυο με ασφάλεια 

Αστυνομία Κύπρου, 2009 
Ενημερωτικό βιβλιαράκι με βασικές συμβουλές για ασφαλή χρήση του διαδικτύου.
Σερφάρψ στο Διαδίκτυο με ασφάλεια


 

Οδηγός ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου για γονείς και παιδιά 

Microsoft, Μικροί εθελοντές, Cyberethics
Στο βιβλιάριο θα βρείτε τις απαραίτητες γνώσεις και συμβουλές που πρέπει να γνωρίζουν τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά για την ασφαλή πρόσβαση και χρήση του διαδικτύου. Το έντυπο είναι οργανωμένο σε αυτόνομα κεφάλαια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν ένας ολοκληρωμένος οδηγός είτε για την κάλυψη συγκεκριμένων θεμάτων.
Οδηγός ασφαλούς χρήσης διαδικτύου


Έξυπνες συσκευές, έξυπνοι χρήστες 

Cyberethics, ΓΕΡΗΕΤ 
Ενημερωτικό βιβλιαράκι με βασικές συμβουλές για ασφαλή χρήση των κινητών συσκευών.
Βιβλιαράκι για χρήση κινητών τηλεφώνων

 

Αφίσες 2014

Ασφαλές Διαδίκτυο     Safer Internet Center
 

Παραμύθια Cyber & Ethics 

Cyberethics 

Cyber & Ethics: Ακατάλληλο, παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο
cyber and ethics

Downloads Παραμύθι για εκτύπωση - Ελληνικά
Downloads Εξώφυλλο
Downloads Παραμύθι για εκτύπωση με σύνδεση στην μέση
 

The Web We Want - handbook 

European Schoolnet 

Βιβλιάριο δραστηριοτήτων (Νεο: διαθέσιμο και στα ελληνικά) 
the web we want
 

Μαθησιακές Εισηγήσεις 

Στα πλαίσια ενημέρωσης των μαθητών για την ασφαλή χρήση διαδικτύου το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ετοίμασαν και διένημαν ενημερωτικό υλικό με θέμα “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”. Το υλικό αυτό αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές για τους κινδύνους που εμπεριέχει η λανθασμένη χρήση του διαδικτύου.

Downloads Ασφάλεια στο Διαδίκτυο - Δειγματικό Σχέδιο Μαθήματος για Δημοτική
     (Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Απρίλιος 2007) 

Downloads Ασφάλεια στο Διαδίτκυο - Εισηγήσεις για εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης
     (Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Απρίλιος 2007)

Downloads Παρουσίαση σε Power Point
     (Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Απρίλιος 2007)


Μάθηματα από την καμπάνια της Insafe: BACK2SCHOOL 2012 
(http://www.saferinternet.org/web/guest/back2school) 
Μετάφραση/Προσαρμογή: Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2013

Downloads Μαθαίνοντας για τα δικαιώματα του παιδιού (Δημοτική εκπαίδευση) 
Downloads Αναστοχασμός για τα δικαιώματα στο διαδίκτυο (1) (Μέση εκπαίδευση) 
Downloads Αναστοχασμός για τα δικαιώματα στο διαδίκτυο (2) (Μέση εκπαίδευση) 
Downloads Βαρόμετρο Συναισθημάτων Μαθησιακές Εισηγήσεις από εκπαιδευτικούς 

Downloads Σχέδιο Μαθήματος για Δημοτική
     Ευτυχία Θεοχάρους Πελαβά, Ε' Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας, Μάρτης 2011Μαθαίνοντας την Ασφάλεια του Διαδικτύου με χρήση του SimSafety 

Το έργο “SimSafety: Flight Simulator for Internet Safety” (http://www.simsafety.eu) με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απευθύνεται σε γονείς, μαθητές κι εκπαιδευτικούς και προσεγγίζει ζητήματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου υπό το πρίσμα της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των νεωτέρων και των μεγαλυτέρων με στόχο τη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης ως προς την κατανόηση των κινδύνων που επιφυλάσσει η χρήση του διαδικτύου αλλά και του τρόπου αντιμετώπισής τους.

Γενικές Πληροφορίες:http://simsafety-avatar.cti.gr/

Παρουσίαση:Downloads Φιλοσoφία Simsafety

Εγκατάσταση προγράμματος:Downloads SimSafety_Client.exe
Βοηθητικό Υλικό για Μαθήματα: