Κίνδυνοι: Φυσικές Παθήσεις


Περιγραφή: 

Με την εισαγωγή του Διαδικτύου στη ζωή μας, οι ώρες χρήσης του υπολογιστή έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Η πολύωρη χρήση του Διαδικτύου είτε είναι για έρευνα είτε για παιχνίδι είτε για κοινωνικοποίηση εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία μας. Πέρα από τις διαταραχές στην όραση και τις υποψίες για ενδεχόμενα προβλήματα εξαιτίας της έκθεσης σε ακτινοβολία, κυρίως από τις οθόνες, εκείνοι που ασχολούνται για ώρες μπροστά στον υπολογιστή χωρίς διάλειμμα ή εναλλαγή δραστηριοτήτων κάνοντας μεγάλο αριθμό επαναλαμβανόμενων κινήσεων μπορεί να προσβληθούν από διάφορες μυοσκελετικές παθήσεις. Κακώσεις όπως ο ευθειασμός του αυχένα, ο πόνος του αγκώνα (tennis elbow), τενοντίτιδα, πηχαιοκαρπική άρθρωση και άλλες παθήσεις έχουν συνδέσει το όνομά τους με την υπερβολική χρήση του υπολογιστή.

 

Κίνδυνοι

Πού μπορεί να συμβεί: 

  Μια φυσική πάθηση μπορεί να συμβεί ανεξάρτητα με το είδος της δραστηριότητας στο Διαδίκτυο όταν:
  Κίνδυνος Η χρήση του υπολογιστή είναι πολύωρη και χωρίς διαλείμματα.
  Κίνδυνος Η απόσταση των ματιών μας από τον υπολογιστή είναι λανθασμένη και η οθόνη βρίσκεται σε λανθασμένο ύψος από το επίπεδο των ματιών μας.
  Κίνδυνος Δεν καθόμαστε σε ορθή θέση μπροστά από τον υπολογιστή.
  Κίνδυνος Το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται ο υπολογιστής δεν φωτίζεται ομοιόμορφα.
  Κίνδυνος Οι προδιαγραφές του εξοπλισμού του υπολογιστή δεν είναι τουλάχιστον εργονομικές
     

 

Τρόποι Αντιμετώπισης

Αντιμετώπιση: 

  Αντιμετώπιση Βεβαιωνόμαστε ότι ο εξοπλισμός του υπολογιστή ακολουθεί τις διεθνείς προδιαγραφές εργονομίας για την ασφάλεια του χρήστη από φυσικές παθήσεις.
  Αντιμετώπιση Βεβαιωνόμαστε ότι η απόσταση της οθόνης από τα μάτια μας είναι μεταξύ 50 και 70 εκατοστών.
  Αντιμετώπιση Βεβαιωνόμαστε ότι το κέντρο της οθόνης βρίσκεται περίπου 15° από το επίπεδο των ματιών μας.
  Αντιμετώπιση Κλείνουμε σε τακτά διαστήματα τα μάτια μας για λίγα λεπτά.
  Αντιμετώπιση Εστιάζουμε κάθε 10 λεπτά περίπου σε κάποιο μακρινό σημείο, εκτός οθόνης.
  Αντιμετώπιση Βεβαιωνόμαστε ότι το δωμάτιο του υπολογιστή φωτίζεται ομοιόμορφα και δεν υπάρχει πηγή φωτός στο πλάι της οθόνης.
  Αντιμετώπιση Βεβαιωνόμαστε ότι κατά την πληκτρολόγηση η παλάμη και ο καρπός είναι σε ευθεία παράλληλη με το επίπεδο του δαπέδου.
  Αντιμετώπιση Βεβαιωνόμαστε ότι πιάνουμε το ποντίκι χρησιμοποιώντας όλη την παλάμη μας και το μετακινούμε κινώντας όλο το βραχίονά μας.
  Αντιμετώπιση Γενικά, βεβαιωνόμαστε ότι το σώμα μας έχει άνετη στάση όταν δουλεύουμε με τον υπολογιστή.
  Αντιμετώπιση Σηκωνόμαστε και περπατάμε μετά από μία ώρα εντατικής ενασχόλησης με τον υπολογιστή.
  Αντιμετώπιση Εναλλάσσουμε εργασίες που γίνονται με υπολογιστή με εργασίες στις οποίες δεν απαιτείται η χρήση υπολογιστή.