Γλώσσα Διαδικτύου


Γλώσσα του Διαδικτύου 

Είναι πολύ συχνό φαινόμενο, οι νεαροί να χρησιμοποιούν εικόνες ή διάφορα άλλα ακρώνυμα για να επικοινωνήσουν γρήγορα και άμεσα. Εαν είστε λοιπόν καινούργιοι στο χώρο του Διαδικτύου σίγουρα πρέπει να επιμορφωθείτε στην γλώσσα του διαδικτύου. 


Emotions: Εικονίδια τα οποία στόχο έχουν να εκφράσουν κάποια συναισθήματα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα emotion εαν πληκτρολογήσετε τον κατάλληλο συνδυασμό χαρακτήρων. π.χ ο συνδυασμός :) σημαίνει Χαμόγελο. 
Icon  Όνομα   Συνδυασμός Πλήκρων Icon  Όνομα Συνδυασμός Πλήκρων
smile Smile :) :=) :-) sadsmile Sad Smile :( :=( :-(
cool Cool 8)8=)8-)B)B=)B-)(cool) crying Crying ;(;-(;=(
kiss Kiss :*:=*:-* tongueout Tongue Out :P:=P:-P:p:=p:-p
inlove In Love (inlove)  worried Worried :S:-S:=S:s:-s:=s

Για περισσότερους συνδυασμούς:
Download  Full Emotion List Ακρώνυμα:Συνδυασμοί πλήκτρων για συντομογραφία λέξεων ή ακόμα και προτάσεων π.χ ο συνδυασμός POS σημαίνει Parent Over Shoulder. 
Συντομογραφία Σημασία Συντομογραφία Σημασία
b4 Before BBL Be Back Later
CU See You POS Parent Over Shoulder
F2F Face to Face FYI For Your Information

 
Για περισσότερα ακρώνυμα:
Download Συμπληρωμένη Λίστα