Επικοινωνία


Διεύθυνση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 402300
Φαξ.: +357 22 480505


Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
www.pi.ac.cy


Ώρες Λειτουργίας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
Χειμερινό ωράριο:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή:07:30 - 14:30
Τετάρτη:07:30-14:30 και 15:00-18:00 
 
 
Θερινό ωράριο (Ιούλιος, 'Αυγουστος):
Δευτέρα - Παρασκευή:07:30 - 14:30


Σχόλια ή Αποστολή Υλικού 
Για οποιαδήποτε σχόλια ή εαν επιθυμείτε να αποστείλετε υλικό για να ανεβεί στην ιστοσελίδα αυτή, παρακαλώ επικοινωνήστε με το πιο κάτω άτομο: 
Μαρία Κωνσταντίνου
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
email: internetsafety@cyearn.pi.ac.cy
τηλ. +357 22 402 364


Επικοινωνία για παρουσιάσεις/σεμινάρια/εργαστήρια 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κάνει ενημερώσεις για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς 


Για να διευθετήσετε να σας γίνει κάποιο εργαστήριο παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο:  email: internetsafety@cyearn.pi.ac.cy

Για ενημερώσεις σε σχολεία παρακαλώ συμπληρώστε το πιο κάτω έντυπο και επισυνάψτε το στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα: 
download Έντυπο αίτησης


contact