Διαγωνισμοί-Βραβεία


Διαγωνισμός παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές
Διαγωνισμός

 Link 1os Διαγωνισμός για την παραγωγή σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 2011-2012: «Ανακαλύψτε τον ψηφιακό κόσμο μαζί με ασφάλεια»

 Link 2ος Διαγωνισμός για την παραγωγή σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 2012-2013: «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις στο διαδικτυακό κόσμο!»

 Link 3ος Διαγωνισμός για την παραγωγή σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 2013-2014: «Ας δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο διαδίκτυο

 Link 4ος Διαγωνισμός για την παραγωγή σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 2014-2015: «Ας δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο διαδίκτυο»

Link  5ος Διαγωνισμός για την παραγωγή σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 2015-2016: «Ο δικός σου ρόλος για ένα καλύτερο διαδίκτυο»
 


Άλλοι διαγωνισμοί

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός 

 

Ιδέες για διοργάνωση ενδοσχολικού διαγωνισμού για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου μπορείτε να πάρετε από το βιβλιάριο του Προγράμματος Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο, στην ενότητα: