Επικοινωνία (Σύγχρονη/Ασύγχρονη)


Περιγραφή 

Η γνωστότερη μορφή επικοινωνίας στο Διαδίκτυο είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Πρόκειται για μορφή ασύγχρονης επικοινωνίας με το πλεονέκτημα ότι γνωρίζοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση κάποιου μπορούμε να στείλουμε μήνυμα και να φτάσει στον παραλήπτη μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Μόλις ο παραλήπτης ελέγξει το λογαριασμό του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου βλέπει το μήνυμα και μπορεί άμεσα να απαντήσει.

Ένα άλλο είδος ασύγχρονης επικοινωνίας είναι οι ομάδες συζητήσεων (forum). Η υπηρεσία αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε ανοιχτές συζητήσεις με ανθρώπους από όλο τον κόσμο πάνω σε θέματα που μας ενδιαφέρουν. Οι συζητήσεις αυτές πραγματοποιούνται σε χώρους που λειτουργούν σαν πίνακες ανακοινώσεων. Μπορούμε να στείλουμε το μήνυμά μας και οι άλλοι χρήστες μπορούν να το διαβάσουν και, αν επιθυμούν, να απαντήσουν σε αυτό. 

Εκτός από την επικοινωνία μέσω e-mail υπάρχουν κι άλλοι τρόποι επικοινωνίας, όπως η συνομιλία (chat), σε «πραγματικό χρόνο». Τα άτομα βρίσκονται την ίδια ώρα μπροστά από τον υπολογιστή τους και συνομιλούν, δηλαδή πληκτρολογούν το μήνυμά τους. Αν έχουν κάμερα και μικρόφωνο μπορούν να πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη, να βλέπουν και να ακούνε το συνομιλητή τους, έστω κι αν βρίσκεται στην άλλη άκρη της γης. Ένα τέτοιο είδος επικοινωνίας το ονομάζουμε σύγχρονη επικοινωνία.

 

Κίνδυνοι

Κίνδυνοι: 

  Κίνδυνος Ανεπιθύμητα μηνύματα (Spam) 
  Κίνδυνος Εκφοβισμός (Cyberbullying)
  Κίνδυνος Υποκλοπή προσωπικών δεδομένων (Phishing)
  Κίνδυνος Αποπλάνηση (Grooming) 
  Κίνδυνος Προσβολή από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό
  Κίνδυνος Παραποίηση της γλώσσας 
  Κίνδυνος Φυσικές παθήσεις 
     

 

Καλές Πρακτικές

Καλές Πρακτικές:

  Καλή Πρακτική Δεν ανοίγουμε ύποπτα συνημμένα αρχεία από αγνώστους που έρχονται στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο.
  Καλή Πρακτική Έχουμε πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλα λογισμικά (antivirus, antispyware, firewall).
  Καλή Πρακτική Αποφεύγουμε συνομιλίες με αγνώστους.
  Καλή Πρακτική Δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία, φωτογραφίες ή βίντεό μας σε αγνώστους.