Συνεργάτες

 
link Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου (CNTI)
Το CNTI αποτελεί το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και περιλαμβάνει Κόμβο Πληροφόρησης, Γραμμή Καταγγελιών και Γραμμή Βοήθειας.

 
link Αστυνομία Κύπρου
Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

 
link Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
 
Ο Οργανισμός Νεολαίας προάγει την πρόοδο και ευημερία όλων των νέων ανθρώπων της Κύπρου ανεξαρτήτως θρησκευτικής, εθνικής ή φυλετικής καταγωγής. Παράλληλα προωθεί την ουσιαστική συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας.

 
link Cyta
H Cyta είναι συνεργάτης στο έργο Cyberethics και διοργανώνει κάθε χρόνο ημερίδα με θέμα την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Επίσης κάνει παρουσιάσεις σε σχολεία στο θέμα της ασφάλειας στο διαδίκτυο

 
link Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού
Η αποστολή της ΠΣΕΠΕΠ είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού όπως αυτά αναγνωρίζονται στη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών της Κύπρου και του κόσμου, σε συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς και συναφείς Οργανώσεις άλλων χωρών.