Κίνδυνοι: Ακατάλληλο Περιεχόμενο


Περιγραφή: 

Ο όρος ακατάλληλο περιεχόμενο είναι υποκειμενικός σε σχέση με την ηλικία ή και την ψυχική κατάσταση του κάθε ατόμου. Για παράδειγμα ένα περιεχόμενο μπορεί να θεωρηθεί μη αποδεκτό για ένα μικρό παιδί εάν αυτό περιέχει ακατάλληλο υλικό, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ψυχικές διαταραχές, να σοκάρει ή ακόμα να προωθήσει λάθος συμπεριφορές. Το ίδιο περιεχόμενο μπορεί όμως να θεωρηθεί κατάλληλο για ένα μεγαλύτερο σε ηλικία άτομο. 

Συνήθως με τον όρο ακατάλληλο περιεχόμενο, αναφερόμαστε σε περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, προώθηση επιβλαβών συμπεριφορών, προώθηση τυχερών παιχνιδιών, παρουσίαση πορνογραφικού υλικού, προώθηση βίας κ.λ.π.

 

Κίνδυνοι

Πού μπορεί να συμβεί: 

  Κίνδυνος Ιστοσελίδες αμφίβολου προέλευσης 
  Κίνδυνος Μέσα από τα διαδικτυακά παιχνίδια (online games)
  Κίνδυνος Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  Κίνδυνος Μέσω του κινητού τηλεφώνου 
     

 

Τρόποι Αντιμετώπισης

Αντιμετώπιση: 

  Αντιμετώπιση Καταγγέλλουμε ιστοσελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο στην ιστοσελίδα www.cyberethics.info ή στο τηλέφωνο 22674747 (Γραμμή Καταγγελιών HotLine).
  Αντιμετώπιση Αυτά που διαβάζουμε ή βλέπουμε στο Διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε ορθά. Ρωτάμε άτομα που εμπιστευόμαστε, εάν έχουμε αμφιβολίες. 
  Αντιμετώπιση Αξιολογούμε τις πληροφορίες που βρίσκουμε στο Διαδίκτυο και ελέγχουμε το συγγραφέα, την προέλευση της σελίδας, τη βιβλιογραφία της πληροφορίας. 
  Αντιμετώπιση Χρησιμοποιούμε πολλαπλές πηγές πληροφοριών και διασταυρώνουμε τις πληροφορίες που βρίσκουμε στο Διαδίκτυο. 
  Αντιμετώπιση Εγκαθιστούμε λογισμικό φιλτραρίσματος πληροφοριών σε υπολογιστές που χρησιμοποιούνται από παιδιά (π.χ. “Safe Internet” της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου).
  Αντιμετώπιση Εάν κάτι μας κάνει να νιώθουμε άβολα ή αμήχανα, κλείνουμε το φυλλομετρητή μας και το αναφέρουμε αμέσως σε κάποιο ενήλικα.
  Αντιμετώπιση Χρησιμοποιούμε τη δυνατότητα του φυλλομετρητή μας που ονομάζεται “Αγαπημένα” για να τοποθετήσουμε τις ιστοσελίδες που είναι ασφαλείς και επισκεπτόμαστε συχνά.
  Αντιμετώπιση Ως γονείς ενημερωνόμαστε για τα είδη περιεχομένου που υπάρχουν και συζητάμε με τα παιδιά για το θέμα αυτό. 
  Αντιμετώπιση Εάν τα παιδιά μας είναι μικρότερα των 10 ετών μια καλή πρακτική θα ήταν να καθόμαστε μαζί τους, όταν αυτά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.
  Αντιμετώπιση Ως γονείς μπορούμε να αλλάξουμε την οικοσελίδα του φυλλομετρητή που χρησιμοποιούν τα παιδιά μας σε μία ασφαλή σελίδα ειδικά σχεδιασμένη για την ηλικία τους (π.χ. το Yahoo!Kids, www.imeakia.gr, Discovery Kids).
  Αντιμετώπιση Ως γονείς μπορούμε να ελέγχουμε και να καταγράφουμε την πλοήγηση των παιδιών μας, χρησιμοποιώντας ειδικά λογισμικά που καταγράφουν τη δραστηριότητα του υπολογιστή του παιδιού στο δικό μας υπολογιστή (π.χ. το ParentalSoftware και το WebWatcher)