Αναλυτικό Πρόγραμμα

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο προσαρμογής στα νέα δεδομένα εκπαίδευσης, αναβαθμίζει και εμπλουτίζει το περιεχόμενό του, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα προσβλέπει στο να διαθέτουν οι μαθητές -στο υψηλότερο δυνατόν επίπεδο- τις κομβικές ιδιότητες, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα, μέσα από την άριστη, δόκιμη και συνετή χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Η αξιοποίηση του διαδικτύου και η ορθή χρήση του, μπορεί να επιτευχθεί διαθεματικά αλλά και μέσα από τα διάφορα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος. Στο βιβλιάριο του πακέτου Μαθησιακές εισηγήσεις  δίνονται ιδέες για το πώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσεγγίσει θέματα που άπτονται της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Παράλληλα, κάναμε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε περιοχές μέσα από τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος που προσφέρονται για τον σκοπό αυτόν, η οποία και παρουσιάζεται πιο κάτω.

 

Αγωγή Υγείας

Στο μάθημα της Αγωγής Υγείας, τόσο της Δημοτικής Εκπαίδευσης όσο  και της Μέσης, υπάρχουν ενότητες, μέσα από τις οποίες μπορούμε να ασχοληθούμε με θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο (με την ευρύτερή της έννοια).  Μέσα στο εκπαιδευτικό αυτό πακέτο θα εντοπίσετε δραστηριότητες, τις οποίες μπορείτε να ενσωματώσετε στα μαθήματά σας. Συγκεκριμένα, στην υποενότητα 2.5 Ασφάλεια γίνεται αναφορά στην ασφάλεια στο διαδίκτυο. Πρέπει, όμως, να θυμόμαστε ότι τα ζητήματα που αφορούν στο διαδίκτυο -τις περισσότερες φορές- είναι γενικά ζητήματα της ζωής που εκφράζονται μέσα από ένα άλλο μέσο. Επομένως, μπορούμε να διδάξουμε θέματα δόκιμης χρήσης του διαδικτύου, καθώς προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε δεξιότητες ζωής στους μαθητές, αλλά και αντίστοιχα, καθώς διδάσκουμε για τη δόκιμη χρήση του διαδικτύου, θα καλλιεργήσουμε δεξιότητες που βρίσκουν και σε άλλα περιβάλλοντα εφαρμογή.

Πιο κάτω παρουσιάζονται άλλες διασυνδέσεις που πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν με το Πρόγραμμα Αγωγής Ζωής.

Στην ενότητα 1.1 Ανάπτυξη και εξέλιξη εαυτού θα μπορούσαν να ενταχθούν θέματα για διαδικτυακή φήμη, διαχείριση του ψηφιακού μας αποτυπώματος και των προσωπικών μας δεδομένων στο διαδίκτυο. Στις ενότητες 1.2 Συναισθηματική υγεία και αυτοεκτίμηση και 1.3 Αξίες Ζωής μπορεί να γίνει σύνδεση της καλλιέργειας ενσυναίσθησης και ανάπτυξης υπεύθυνων συμπεριφορών με τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τη διαχείριση ακατάλληλου περιεχόμενου στο διαδίκτυο και την αναγνώριση των κινδύνων για αποπλάνηση από αγνώστους (στο διαδίκτυο) και αποξένωσης λόγω της υπερβολικής ενασχόλησης με τον υπολογιστή, το κινητό και τα παιχνίδια. Στην ενότητα 2.1 Υγιείς τρόποι και συνθήκες ζωής μπορούμε να μάθουμε στους μαθητές να θέτουν κανόνες για ορθή χρήση του Η.Υ. (π.χ. περιορισμός στις ώρες, προσοχή στο περιεχόμενο, ορθή στάση στον υπολογιστή, φροντίδα υπολογιστή κτλ.). Κατά τη διδασκαλία της ενότητας 2.4 Χρήση και κατάχρηση ουσιών, μπορείτε να μιλήσετε και για τον εθισμό στο διαδίκτυο και την αποξένωση εξαιτίας της υπερβολικής χρήσης της τεχνολογίας αλλά και για τον ηλεκτρονικό τζόγο. Στην ενότητα 2.2 Φαγητό, θα προτείναμε να εντοπίσουν οι μαθητές πληροφορίες από το διαδίκτυο για την υγιεινή διατροφή και για τις διατροφικές συνήθειες άλλων λαών, αλλά και να συζητήσετε για τους κίνδυνους από τις δίαιτες και τις συμβουλές υγείας από το διαδίκτυο. Μέσα από την ενότητα 3.2 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων, μπορείτε να διερευνήσετε την κοινωνική πλευρά του διαδικτύου, εξερευνώντας θέματα, όπως επικοινωνία μέσω του διαδικτύου και κοινωνικά δίκτυα, φιλίες και συνομιλίες (με φίλους και με αγνώστους), διαδικτυακή παρενόχληση και κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με τις αγορές και τα πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο, τις διαφημίσεις και την παραπληροφόρηση, όταν διδάσκετε την ενότητα 4.1 Αγωγή του καταναλωτή. Επίσης, στην ενότητα 4.3 Δικαιώματα και υποχρεώσεις, μπορείτε να κάνετε διασύνδεση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στο διαδίκτυο και τον σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Όσον αφορά στο μάθημα των Ελληνικών, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα αναφέρεται ως στόχος «Να αποκτήσουν [ενν. οι μαθητές] δεξιότητες παραγωγής λόγου σε τομείς της σύγχρονης τεχνολογίας (SMS, δικτυακό ημερολόγιο, Facebook, Chat, μάθηση μέσω διαδικτύου, χρήση Skype κτλ.) για την κατανόηση των διαφόρων νοημάτων και ιδεολογιών που κυριαρχούν σε διάφορες κοινότητες». Όσο οι μαθητές αναλύουν τα επικοινωνιακά αυτά μέσα, αξίζει να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά των νέων μέσων και να αφιερώσουμε χρόνο, για να μάθουν να τα χρησιμοποιούν με ασφάλεια, μέσα από την κριτική επεξεργασία επικοινωνιακών κειμένων. Επιπρόσθετα, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, στα χρηστικά κείμενα που προτείνονται για επεξεργασία, περιλαμβάνονται και οι σελίδες από το διαδίκτυο, των οποίων η κριτική αξιολόγηση είναι και θέμα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Προτείνουμε, επιπλέον, να επιλέξετε το θέμα της ασφάλειας στο διαδίκτυο για τη δημιουργία ενότητας στα Ελληνικά και να χρησιμοποιήσετε για ανάλυση αυθεντικά άρθρα από εφημερίδες που αφορούν θέματα διαδικτύου και της χρήσης του.

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και μάθημα των Θρησκευτικών

Μπορείτε να ασχοληθείτε με το θέμα της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου υπό το πρίσμα της κοινωνικής του πτυχής, δηλαδή της σχέσης της ενεργού πολιτότητας με το διαδίκτυο, της καλής διαδικτυακής συμπεριφοράς και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών μας στο διαδίκτυο.

 

Πληροφορική και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Στο Γυμνάσιο, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, υπάρχουν συγκεκριμένες ενότητες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ επιπλέον το θέμα της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου αφορά πολλές από τις ενότητες. Το εκπαιδευτικό αυτό πακέτο μπορεί να λειτουργήσει ως συμπληρωματικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία του θέματος της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές σε ενιαία και προαιρετικά ολοήμερα δημοτικά σχολεία

Στα σχολεία όπου διδάσκεται το μάθημα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τα παιδιά μπορούν να έχουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, για να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να γίνουν υπεύθυνοι χρήστες του διαδικτύου. Το θέμα της ασφαλούς και βέλτιστης χρήσης του διαδικτύου δεν μπορεί να απουσιάζει από το μάθημα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ευελπιστούμε οι εκπαιδευτικοί να βρουν το υλικό και τις δραστηριότητες που προτείνονται ως βοηθητικά για το έργο τους.

 

Αγγλικά

Η ασφάλεια στο διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεματική για το μάθημα των Αγγλικών. Στο προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό υπάρχουν φιλμάκια και παιχνίδια στα αγγλικά και κάποιες απλές δραστηριότητες μπορούν να προσαρμοστούν στα αγγλικά.

 

Εικαστικές Τέχνες 

Στο μάθημα των Εικαστικών Τεχνών μπορείτε να διερευνήσετε το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών. Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να ετοιμάσουν ενημερωτικό υλικό για ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας στο διαδίκτυο, όπως αφίσες και βίντεο.

Digital Natives

WiFi
Turn the book on
Icons to click
Twitter 1